KONSULT

Inriktning
-Internkonsult –stöd för VD/Affärsområdeschef
-Företagsrådgivare för företagaren
-Rådgivare och bollplank i ägarledda företag.
-Utredningar & analyser, dokumentation – beslutsstöd,       
 riskbedömning
-Projektarbeten, resursförstärkning eller backup vid 
 långtidsfrånvaro
-Styrelseuppdrag, Advisory board, ledningsstöd
 
Konsultprofil
Affärsorienterad ekonom & generalist.
Mångårig erfarenhet av revision, konsultuppdrag och rådgivning i ägarledd företagsmiljö och i fåmansföretag.
Bred erfarenhet från ledande befattning i medelstora företag. God förmåga att kommunicera på alla nivåer.
 
Yrkesbakgrund
Bank & Finans, Skatteförvaltningen, Redovisning & Revision, Konkursutredningar, Företagsöverlåtelser, Flytt & Relocation.

Via ett omfattande nätverk erbjuder vi konsultkompetens inom ett stort antal områden. 
Kontakta oss för närmare information.