PARTNERS


 
Affärsrådet kan tillsammans med väletablerade partners erbjuda beprövade tjänster inom områden som IT, juridik, marknadsföring, reklam, administration och översättningstjänster.

Hamilton & Co Advokatbyrå
Huvudsakligen verksam inom svensk och internationell affärsjuridik. Som rådgivare till såväl svenska som utländska företag, liksom banker, affärsdrivande verk, regeringskansliet och departementen m fl, har Hamilton & Co genom åren byggt upp en bred och djup kompetens inom det affärsjuridiska verksamhetsområdet.
www.hamilton-adv.se

Datakompaniet
Heltäckande leverantör av IT-lösningar för mindre och medelstora företag. Erbjuder såväl konsultstöd som heltäckande drift- och supportlösningar
www.datakompaniet.se
 

Tillväxtgruppen
Tillväxtgruppen arbetar med strategiska företagsförvärv och ackvisitioner dvs åtar sig sökuppdrag på uppdrag av investor eller p u a företag som önskar komplettera eller utvidga befintlig verksamhet, samt företagsöveråtelser.
www.tillvaxtgruppen.se
 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers
Marknadsledare inom bl a revision, riskhantering, redovisning, skatterådgivning och corporate finance. ÖPWC har omfattande specialistresurser inom ett brett spektrum av kompetensområden som styr företagandet.
www.pwcglobal.com/se

REDOVISNING /FINANS /RESURSFÖRSTÄRKNING
I vårt nätverk ingår flera mindre och större konsult- & tjänsteföretag som vi samverkar med långsiktigt inom rubricerade områden.

Saknar ni ett partnerföretag inom ett specifikt område?
-Vi kan förmedla kontakter via vårt omfattande nätverk!