Ett gott råd!


Räcker tiden inte till? Är Du ensam i
beslutsprocessen? Saknas kraft att ta itu med förändringsarbetet?
Är nyckelpersoner långtidssjukskrivna?
-Låt Affärsrådet bli Din långsiktiga interna resurs.

AFFÄRSRÅDET arbetar med affärsorienterat konsultstöd för
ägarledda företag och fåmansföretag.
Tillsammasn med våra partners kan vi kombinera vårt kunnande
och våra resurser för att erbjuda ett brett utbud av tjänster, från
rådgivning till genomförande och support.