TJÄNSTER

Företags- Affärskonsult
Bollplank och rådgivare i företagets beslutsprocesser, utredning och analys, framtagning av beslutsunderlag, dokumentation.
I förekommande fall genomförande av beslutade åtgärder.

Administration - Ekonomi
Administrativa rutiner, redovisning, ekonomistyrning, kontroll och analys. Dokumenthantering samt kontakthjälp gentemot myndigheter.
Skattefrågor och likviditetsplanering med finansieringslösningar.

Projektledning
Projektledning/utredning i samband med förändringsprocesser såsom t ex företagsetablering/avveckling, outsourcing, omlokalisering, byggnation, försäljning eller köp av företag eller fastighet.

Funktionsansvar - resurs att hyra
Vi tar ansvaret för hela funktioner såsom t ex ekonomi, IT, inköp, marknadskommunikation. Vi sköter funktionen från företaget eller på distans, långsiktigt eller vid bemanningsluckor.